Ważne daty

Przesyłanie tez referatów
8 czerwca 2017

Data zakwalifikowania wystąpień na konferencję
18 czerwca 2017

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
1 lipca 2017

Konferencja
18-20 września 2017

Termin oddania referatów do druku
31 października 2017

Reklamy