Komitet naukowy

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Lucjan Suchanek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Członkowie:

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Czajkowska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. dr hab. Oleg Fiedotow (Moskiewski Uniwersytet Edukacji Otwartej – MIOO, Rosja)

Prof. Francoise Lesourd (Université Jean Moulin  3, Lyon, Francja)

Prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. Inga Vidugiryte-Pakariene (Uniwersytet Wileński, Litwa)

Prof. Roy R. Robson (Penn State University, USA)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Wypych – Gawrońska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Zagórski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

 

 

Reklamy