Zasady publikacji

W załączniku zamieszczamy zasady przygotowania tekstów do druku w monografii  O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją

Zasady publikacji CWK 2017

Prosimy autorów o nadsyłanie artykułów w nieprzekraczalnym terminie 30 października 2017 r.

Reklamy