Zgłoszenia

Wypełniony formularz-zgloszeniowy prosimy przesyłać na adres:

czlowiekwiarakultura@gmail.com

do 30 maja 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i zawiera koszt uczestnictwa czynnego, posiłków w czasie obrad, bankietu i publikacji artykułu w monografii pokonferencyjnej. Uczestnicy sami pokrywają koszty dojazdu i noclegów. Organizatorzy pośredniczą w zarezerwowaniu niedrogich noclegów w hotelach i akademikach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Reklamy